Interhost AS
Hvem er vi? - Hva kan vi hjelpe deg med? - Er du kunde?


Christian Skarby har opp gjennom tidene engasjert seg i en rekke elevaktiviteter, spilt i skolekorps og kost seg i naturen. Nå jobber han for deg som daglig leder i Interhost AS. Ved siden av kundekontakt, administrasjon og koding synes han det er viktig å ta seg tid til utdannelse ved Universitetet. Der studerer han ved Bachelorprogrammet i IT - Språk, Logikk og Psykologi og kommer til å fordype seg i psykologiretningen.

©2000-2017 Interhost
webmaster@interhost.no - Oslo, 23. april 2010